กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๘

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดโครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯและนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-18 / 09:30:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม