กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ พร้อมให้กำลังใจ ให้หายจากอาการป่วย

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและหัวหน้างานบุคลากร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ นายวิเศรษฐ ศรีแสง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี/หัวหน้างานพัสดุ พร้อมให้กำลังใจ ให้หายจากอาการป่วยและกลับมามีสุขภาพที่ดี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

2021-07-19 / 12:00:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม