กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีบูชาพระโพธิธรรมมาภรณ์และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีบูชาพระโพธิธรรมมาภรณ์และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พระภูมิ เจ้าที่ โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-22 / 08:00:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม