กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยนายพยุงศักดิ์ สบายใจ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมกันทำบุญ ภายใต้โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-07-22 / 13:30:00/view:57

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม