กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 จัดแบ่งลงนามเป็นกลุ่มๆ เพื่อลงการแออัด เว้นระยะห่างระหว่างกันและตรวจวัดอุณหภูมิ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-23 / 08:40:00/view:65

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม