กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด โดยมีนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-23 / 13:00:00/view:56

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม