กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางกกบุญ บัวใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญ ภายใต้โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สำนักสงฆ์แสงทองเศรษฐี บ้านดอนเสาโฮง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-07-22 / 15:00:00/view:73

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม