กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา สาขาวิชาช่างยนต์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญ ภายใต้โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดเหล่าเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-07-22 / 15:00:00/view:76

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม