กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางศุภรักษ์ บุญสาง หัวหน้าสาขาวิชาช่างกล/เทคนิคการผลิต พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญ ภายใต้โครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดเหล่าเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-07-22 / 15:00:00/view:75

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม