กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสุระศักดิ์ วันริโก วิทยากรให้การอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-29 / 08:30:00/view:87

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม