กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสุระศักดิ์ วันริโก วิทยากรให้การอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-30 / 08:30:00/view:86

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม