กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเขียนแผนธุรกิจโดยมีนายสุระศักดิ์ วันริโก,นายณรงค์ แดนตะโคตร พร้อมด้วยนายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและหัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-30 / 13:30:00/view:87

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม