กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-08-02 / 09:00:00/view:106

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม