กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19,การย้ายประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-08-10 / 10:30:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม