กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการพี่เพื่อน้องเดชอุดม ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยมีแพทย์หญิงทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ

2021-08-23 / 12:30:00/view:32

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม