กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DTEC ร่วมด้วยช่วยโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมและสาธารณสุข กรณีโรคโควิด-๑๙ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-08-25 / 12:30:00/view:36

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม