กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DTEC มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙

2021-08-30 / 10:30:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม