กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการจิตอาสา พี่เพื่อน้องร่วมใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการจิตอาสา พี่เพื่อน้องร่วมใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา มอบสิ่งของ ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและ นักศึกษา มอบสิ่งของ ให้แก่ สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายปิยะ บุญชิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

2021-09-01 / 10:30:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม