กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔นำโดย นายกู้เกียรติ บุญศิริ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เข้าศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ ณ บริษัท กลาเมอร์ โอเรียนทอล จำกัด เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมให้ได้ศึกษาการทำงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพของผู้เรียน

2021-09-02 / 09:30:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม