กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายอุบล ระพีพรปัญญา ปลัดอำเภอเดชอุดม,นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม,นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาและครู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center (ศูนย์ปกติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ จุดบริการ ศาลาประชาคม หมู่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายอุบล ระพีพรปัญญา ปลัดอำเภอเดชอุดม,นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม,นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาและครู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center (ศูนย์ปกติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ จุดบริการ ศาลาประชาคม หมู่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-09-27 / 11:54:00/view:54

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม