กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมวิชาการองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพและคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและชมรมวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

2021-09-29 / 13:00:00/view:41

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม