กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมอบรม เรื่อง คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ จากนายวรรณชนะ โสภาบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคกุมภวาปี,กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.อุบลราชธานี และทักษะการเป็นผู้นำของลูกเสือ จากนายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-09-29 / 13:10:00/view:39

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม