กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คณะผู้บริหาร ครู มอบเครื่องนอนเด็กทารก แสดงความยินดีกับคุณครู

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบเครื่องนอนเด็กทารก แสดงความยินดีกับนายอุเทน นามโคตร ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในโอกาสได้บุตรคนใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-05 / 09:00:00/view:40

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม