กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานราชการภายนอก ได้แก่ นายอำเภอเดชอุดม,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม,สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลเมืองเดชอุดม,สาธารณสุขอำเภอเดชอุดมและสถานีตำรวจภูธรอำเภอเดชอุดม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

2022-01-05 / 09:00:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม