กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาฯ อีกด้วย

2021-12-29 / 12:00:00/view:19

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม