กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้แด่นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และนายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

2022-01-07 / 09:00:00/view:19

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม