กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสมาศึกษาดูงานเรื่องการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-01-11 / 09:00:00/view:2

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม