กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินการจัดการนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

2022-01-11 / 13:30:00/view:93

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม