กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินการจัดการนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

2022-01-13 / 09:30:00/view:108

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม