กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย วางดอกไม้สด รดน้ำขอพระพรพระพุทธโพธิธรรมาภรณ์และพระพุทธรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันรดน้ำขอพระพร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ ลานพระพุทธโพธิธรรมาภรณ์และพระพุทธรูป วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-04-11 / 09:09:00/view:37

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม