กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดย นายศุภกฤต แกนนิรัตน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ และแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงาน จากนั้น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระบรมรูป ร.๖ ถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวปราศรัยเปิดการฝึกอบรม ในการนี้ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชิตวีร์ บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๔ ท่อน เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล/เลื่อนวุฒิทางลูกเสือแก่ นางสุดใจ ภูเทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

2022-04-24 / 08:00:00/view:59

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม