กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-05-09 / 09:30:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม