กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-05-10 / 10:30:00/view:30

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม