กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยการมอบเค้กวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เนื่องในโอกาสผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-05-10 / 10:35:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม