กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีทำบุญยกเสาเอก-เสาโทอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีทำบุญยกเสาเอก-เสาโทอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ในการนี้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และความไพบูลย์ของการดำเนินการก่อสร้าง ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-05-11 / 09:39:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม