กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปมอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนทุ่งศรีอุดม ในการนี้ นำโดย นางนิภาพร บัวชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน รับมอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นสื่อการสอนและใช้ซ่อมแซมอาคารภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2022-05-19 / 09:30:00/view:41

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม