กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครูเข้านิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินธุรกิจ Welding Modern,ธุรกิจที่แขวนกระถาง DD,ธุรกิจ Machine Production and Design,ธุรกิจ DTEC Screen, ธุรกิจ Healthy fruit juices,ธุรกิจ เครปเย็น Enter 10 และธุรกิจ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-06-08 / 13:30:00/view:19

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม