กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมแสดงความยินดี บุคลากรได้บุตรคนใหม่

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนายปิยะวุฒิ ป้องเพชร หัวหน้างานบุคลากรพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันดี เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ในโอกาสได้บุตรคนใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ณ บ้านพักอาศัย

2022-06-08 / 13:30:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม