กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ณ ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-06-10 / 09:49:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม