กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขอแสดงความยินดีกับท่านรอง และครูทั้งสามท่าน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา ท่านรองทักษิณา ชมจันทร์และว่าที่ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง3ท่าน คุณครูไมตรี เพ็งธรรม,คุณครูสราวุธ กำทองและคุณครูวัชระ เขียวกลม

2022-06-20 / 15:30:00/view:27

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม