กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและลูกเสือจิตอาสา ได้นำต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

2022-07-13 / 07:00:00/view:48

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม