กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวรายงาน โดย นายวิชญคฌานถ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อ เอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-07-18 / 09:30:00/view:32

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม