กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ โดย นายภควรรษ วันริโก เป็นวิทยากรในการอบรมเขียนแผนธุรกิจฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อ เอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-07-19 / 09:30:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม