กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเขียนแผนธุรกิจโดยมี นายภควรรษ วันริโก,นายณรงค์ แดนตะโคตร พร้อมด้วยนายนางสาวธารทิพย์ ภาเรือง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบเกียรติบัตร โดยนายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อ เอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-07-20 / 09:30:00/view:32

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม