กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการตามแนวทางพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) ประจำปี ๒๕๖๕ ภารกิจซ่อมจักรยาน ฝึกอาชีพทำน้ำสมุนไพร ทำดอกไม้จากใบเตย และพับเหรียญโปรยทาน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำสะอาด

2022-07-20 / 09:00:00/view:35

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม