กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่มามอบทุนการศึกา ตามโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๒ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๕๐๐ บาท ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อ เอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-07-26 / 10:00:00/view:31

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม