กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการบริจาคโลหิต จิตอาสา (DTEC VOLUNTEER) เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต จิตอาสา (DTEC VOLUNTEER) เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ประจำปีการศึกษา 256๕ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-02 / 08:00:00/view:169

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม