กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกับนักเรียน นักศึกษา เข้าบริการห้องสมุด (ยอดนักอ่าน) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) นำโดย นายรุ่งวิจักษณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกับนักเรียน นักศึกษา เข้าบริการห้องสมุด (ยอดนักอ่าน) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-13 / 08:00:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม