กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ชั้น ๒ ณ บริเวณอาคารสำนักงานฯ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2022-09-15 / 08:00:00/view:152

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม