กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นานรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยพิธีถวายราชสดุดี และนายธนาธิป สอนอาจ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาด้านงานลูกเสือเนตรนารี ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบวิชาการลูกเสือในฐานกิจกรรมและภาคทฤษฎีการทดสอบแบบออนไลน์ ให้สามารถนำความรู้และทักษะทางลูกเสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-19 / 08:00:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม